Umowa Sprzedaży

Kupując kota rasy Devon Rex z Hodowli "vom Mars" każdorazowo podpisywana jest umowa kupna - sprzedaży. Zarówno dla Kupującego jak i Sprzedającego jest ona zabezpieczeniem, przed ewentualnymi niespodziankami. W umowie zawarte są zarówno prawa jak i obowiązki dotyczące obu stron.


W umowie kupna - sprzedaży kociąt zawarte są:

Podstawowe dane:


* Imię i nazwisko Sprzedającego,
* Adres Sprzedającego,
* Imię i nazwisko Kupującego,
* Adres Kupującego,
* Dane kota: imię, rasę, kolor, numer rodowodu, płeć itp.
* Cena,
* Dane dotyczące odbioru,
* Data i podpis sprzedającego,
* Data i podpis kupującego.
    

Dodatkowe warunki sprzedaży (opcjonalnie):


* Zakaz dalszej sprzedaży kota,
* Określenie kota jako wystawowo - hodowlanego lub niehodowlanego,
* Warunki wykorzystywania kota w celach hodowlanych,
* Kary dotyczące zerwania umowy.
    

Julka Diamond

Olga Schiefke Cattery "vom Mars"

Richeystraße 45
22309 Hamburg
Tel: 040 49-29-32-73
e-mail: o.schiefke@googlemail.com

Web-Master i Administratcja stron internetowych

Robert Schiefke
Tel: 0157 89407462
e-mail: R.Schiefke@gmx.de